Volná grafika
Výtvarný talent jsem získal v genech po rodičích a už v předškolním věku jsem začal zdařile kreslit a malovat.
Kresebný projev mi byl bližší a oblíbil jsem si techniku perokresby. Často se k ní vracím.
V období zabydlování vlastního interiéru jsem se asi rok věnoval olejomalbě.
Po přechodu na počítačovou techniku jsem pokračoval ve vytváření grafických novotvarů. Z každého symbolu dokážu udělat borduru, nebo nekonečný dekor. Softwarové programy mi nabídly rozpracovávat vlastní grafické novotvary do abstraktních kompozic.