Sochařství
V prvním období sochařského působení jsem se snažil o zachycení nuancí lidského těla, jak v portrétech, tak ve figurální tvorbě.
Druhé období provázelo hledání nových forem projevu. Opouštím realistické ztvárnění a uplatňuji stylizaci.
V třetím období objevuji kouzlo abstrakce s geometrickou nadsázkou. Byl jsem ovlivněn tvorbou symbolů, které jsem si dokázal promítnout do trojrozměrné podoby.
Dík dobrým základům ze střední školy, kdy nás v dílnách mistr naučil pracovat na dřevoobráběcích strojích, realizuji své návrhy převážně ve dřevě. Vznikl soubor 85 objektů, kdy monumentální plastiky vzhledem k záměru výstavářské prezentace jsou vyřešeny jako stavebnice.
Zvolené geometrické prvky a segmenty rytmicky vrším a sestavuji do abstraktních kompozic, které dodatečně pojmenovávám.