Symboly
Oslovila mne vlna vizuální komunikace v tvorbě piktogramů. Dlouhé období jsem se věnoval, bez konkrétního zadání, navrhování log, symbolů a piktogramů. Postupně tato záliba přerostla do formy hledání grafických novotvarů.
Po vzniku kolekce tisíce návrhů jsem se rozhodl práce vydat tiskem pod názvem Catalogue 1, který prezentoval 1120 prací. Katalog jsem rozesílal na grafické asociace ve světě. Dostával jsem příznivé hodnocení a bylo mi nabídnuto členství v asociacích v Belgii, Anglii a Rakousku. Povzbuzení posílilo mou motivaci k vytvoření dalších návrhů. Vydal jsem další díl Catalogue 2, který prezentoval dalších 1120 návrhů.
Druhý katalog zůstal bez uvedení na veřejnost v ateliéru. Současně jsem přerušil práce na třetím dílů. Všechny návrhy vznikaly ještě bez počítačové techniky.
Průběžně jsem navrhoval řadu log a symbolů pro výrobní programy. Poslední ucelenou zakázkou bylo zadání návrhu na 85 piktogramů.