Koláže
Obrazotvornost mne vyzvala využít výpočetní techniky k tvorbě koláží. Osloví mne zajímavé fotozáběry a přivedou k dotvoření obrazového vjemu o dějovou myšlenku či metaforickou nadsázku.
Řada námětů vzniká z odpozoro-vaného vnímání mezilidských vztahů. Dalším krokem je do montáží zanést zvolené myšlenkové asociace.
V řadě případů pracuji i s vlastními snímky.
Počítačový software nabízí tyto myšlenkové náměty do nekonečna dotvářet. Umožňuje prolínání, stylizaci, solarizaci s nevyčerpatelným barev-ným koloritem.