O autorovi
Absolvoval jsem UMPRUM, obor tvarování. Po škole jsem nastoupil do propagace. Firma mi umožnila absolvovat postgraduální studium propagace a marketingu. Práce v propagaci mne seznámila se světem multimediální komunikace i jeho zákulisím. Samostudiem jsem se naučil užité grafice a začal se externě uplatňovat.
Dalším oborem, který jsem zvládl samostudiem bylo projektování interiérů a výstav. Největším zrealizovaným projektem byl návrh skládacího výstavářského sytému s názvem Mobil (pro Zemské muzeum Brno). Má 74 prvků a variabilně se sestavuje bez šroubování. Nosným prvkům byly uděleny v r. 1990 certifikáty Průmyslově chráněný vzor.
V roce 1988 jsem se jako architekt stal členem Svazu výtvarných umělců. Nepokračoval jsem ve studiu navrhování architektonických projektů počítačovou technikou a následně jsem z oboru, kde jsem zrealizoval nejvíce zakázek, vypadl.

Přibližně deset let jsem se věnoval navrhování symbolů a grafických novotvarů.  Po vydání Catalogue 1, který práce uvedl ve známost, byl jsem upozorněn Willy de Majo z Icogrady, že nabízím k nekon-trolovatelnému kopírování  spoustu originálních návrhů. Seznámil mne s výrobcem fontů, kterému jsem uvolnil autorská práva na první díl katalogu k digitalizaci a prodeji. Práce na symbolech pro třetí díl jsem přerušil.

Po převratu jsem prošel rehabilitačním řízením a získal členství v Unii výtvarných umělců.                                                                              
V roce 1995 jsem si pořídil první PC a naučil se pracovat s grafickými softwary. Mimo užitou grafiku jsem začal vytvářet i počítačovou volnou grafiku a koláže. Průběžně se věnuji sochařství a často se nechávám zlákat k literární tvorbě.
Zrealizoval jsem 15 samostatných výtvarných výstav, z toho dvě v Německu. Zúčastnil jsem se řady významných společných výstav doma i v zahraničí.